Uszczelniacze

  • Pierścienie o przekroju okrągłym (oringi)
  • Pierścienie uszczelniające wałki obrotowe (simmeringi)
  • Pierścienie zgarniające (zgarniacze Z ,ZZ)
  • Pierścienie uszczelniające o przekroju (U, UN, U2, U6)
  • Uszczelnienia tłoczyskowe TTI, TTS
  • Pierścienie uszczelniająco – prowadzące typu K, K2, DSM
  • Pierścienie uszczelniające typu V
  • Pierścienie uszczelniające tkaninowo – gumowe typu VT, DT1, DT2, DT3.
  • Sznury o przekroju okrągłym
  • Płyty uszczelkarskie (klingieryt)

Sprawdź trasę